Orhan KURULAN Menu

Permalink:

Mobil Uygulamalarda Dijital Pazarlama Çalışmalarının Raporlanması

E-Ticaret kanalında raporlama ve analiz yaklaşımlarında Türkiye pazarı gelişme gösterirken, “mobil uygulama” alanında dijital pazarlama çalışmalarının raporlanması, en iyi araçların kullanılması ve doğru yaklaşımların belirlenmesi konusunda hala eksiklikler olduğunun farkında olduğumuz için bu konuya değinmek istedim.

(comments are closed)

Türkiye’de 2015 ve 2016 yıllarını elektronik ticaret çerçevesinde değerlendirirken beklentilerimizden birisi de mobil ticaretin daha da yaygınlaşması ve Türkiye pazarında olgunlaşmasıydı. Mobil ticarete ayrılan reklam bütçeleri, dünya genelinde her yıl toplam dijital pazarlama bütçesi içerisinde artmaya devam ederken, elbetteki dijital pazarlama çalışmalarının raporlanması, doğru araçların ve doğru yaklaşımların kullanılması mobil ticarette başarının anahtarlarından birisi haline geldi.

E-Ticaret kanalında raporlama ve analiz yaklaşımlarında Türkiye pazarı gelişme gösterirken, “mobil uygulama” alanında dijital pazarlama çalışmalarının raporlanması, en iyi araçların kullanılması ve doğru yaklaşımların belirlenmesi konusunda hala eksiklikler olduğunun farkında olduğumuz için bu konuya değinmek istedim.

eMarker’ı yaptığı araştırmaya göre; mobil uygulama indirme reklamlarına 2014 yılında 1.67 milyar dolar bütçe ayrılırken, 2015 yılında % 80 büyüme ile 3 milyar dolar dijital pazarlama bütçesi ayrıldığını görüyoruz. Mobil uygulamalar da dijital pazarlama çalışmalarının raporlanması ve iyileştirilmesi e-ticaret sitelerinden ve hatta mobil uyumlu e-ticaret sitelerinden çok daha farklı yaklaşımlar ve analiz araçları entegrasyonlarını gerektiriyor.

2015 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde e-ticaret sitelerine gelen trafik incelendiğinde, mobil trafik, web trafiğinin %54’ünü oluştururken, bu trafiğin %42’sinin akıllı telefonlardan sağlandığını görüyoruz. Bir örnek vermek gerekirse; e-ticaret sitelerinde “e-ticaret dönüşüm oranı”, “tekil ziyaretçi sayısı”, “toplam ciro”, “ortalama sipariş değeri”, “sayfa ziyaret süreleri”, “hemen çıkma oranları”, “trafik kanallarının oranları” gibi anahtar performans göstergeleri hayati öneme sahip iken; mobil ticarette, mobil uygulama üzerinden satış yapan markalar için mobilin doğasında olan yeni metrikler ortaya çıkıyor; “günlük aktif kullanıcı sayısı”, “günlük uygulama indirilme ve silinme oranları”, “2., 7., 10 ve 30. günlerde uygulama kullanım oranı”, “uygulama çökme raporları”, “kullanıcı yer bilgisi raporları”, “kullanıcı sadakati” gibi… E-ticaret anahtar performans göstergelerini en yaygın ve en çok kullanılan Google Analytics ile yapabiliyor iken, mobil uygulamalarda “trafik kanallarının takibi ve oranları”, “uygulama çökme raporları”, “kullanıcı sadakati” gibi farklı metrikleri için farklı araçların kullanılması gerekebiliyor.

Trafik kanallarının takibi için “Adjust” aracı kullanılabilirken, “uygulama çökme raporları” için “Crashlytics” aracı, “kullanıcı sadakati” için Mixpanel’in çözümlerini kullanabiliyoruz

Mobil uygulamalarda dijital pazarlama kanallarını nasıl ölçümleyebiliriz?

a-logo

adjust-mobil-uygulama-indirme-kanal-raporu

 

Mobil uygulama indirme kampanyalarında, uygulama indirilmelerinin yüksek oranda ilgili uygulama marketleri üzerinden gelmesi ve market sayfalarının aracı olması nedeniyle, uygulama indirme kaynaklarını doğru ölçmek zorlaşıyor. Adjust bu konuya çözüm getiren oldukça faydalı bir araçtır. Adjust; bizlere uygulamaların indirilme kaynaklarının ölçülmesini mümkün kılıyor.

Mobil uygulamalarda uygulama çökme raporlarını nasıl ölçümleyebiliriz?

crashlytics-logo

crashlytics-uygulama-cokme-raporu

 

Mobil uygulamalarda teknik bir performans göstergesi olsa da “uygulama çökme raporları”nı doğru araç ile ölçümleyerek, dijital pazarlama bütçelerini ve kanallarını optimize etmeyi planlayabiliyor olmak gerekir. Crashlytics; mobil uygulama çökme raporlarını, cihaz ekran türü, cihaz türü, Wifi / 3G kullanım detayları gibi farklı başlıklarda bize sunabiliyor. Bu metrikleri incelerken alınabilecek veriler ile reklam kampanyalarında, Wifi / 3G ayrımı, cihaz ekran boyutlarına göre görsel düzenlemeleri gibi alanlarda optimizasyon çalışmaları yapılabilir. Elbetteki “uygulama çökme raporu”nda sorun tespit edilen cihazlar, ekran boyutları ya da internet kullanımı ile ilgili alanlarda yönetilebilen performans pazarlaması kanallarında değişiklikler yapmak olası bütçe kayıplarına proaktif bir çözüm olacaktır.

Mobil uygulamalarda kullanıcı sadakatini nasıl ölçeriz?

mixpanel-logo

mixpanel-kullan

 

E-ticarette olduğu gibi mobil uygulamalarda da “kullanıcı sadakati” oldukça önemli bir performans göstergesidir. Mobil uygulama dünyasının doğası gereği “kullanıcı sadakati” e-ticarete oranla çok daha zor oluşturulabilen ve oldukça maliyetli bir konudur. Hal böyle olunca elbetteki doğru ölçülemeyen “kullanıcı sadakati” yanlış dijital pazarlama kanallarına yatırım yapma, optimize edilecek alanların doğru tespit edilememesine neden olabilir. Kullanıcıların hangi kanaldan daha fazla ciro getirdiği ya da hangi kanaldan gelen kullanıcıların ikinci gün mobil uygulamanızı yüksek oranda tekrar açtığı hayati değere sahiptir, bu sebeple doğru analiz aracı kullanarak “kullanıcı sadakati”ni öğrenip, aksiyon planı çıkarmak gerekir.

Mixpanel; bu konuda bizlere aksiyon alınabilecek “kullanıcı sadakati” verilerini ölçmemizde fayda sağlıyor. Mobil uygulamanızda 7. günün sonunda kullanıcıların yarısından fazlası etkileşimi bırakıyor ise, bu veriyi Mixpanel ile ölçebilir ve aksiyon almak adına 7. günde kullanıcılarınıza “push bildirimi” göndererek, kullanıcılarınızın uygulamanız ile etkileşime geçmesini sağlayabilirsiniz. Mobil ticaret uygulamalarında “sipariş tutarı”, “toplam sipariş sayısı”, çoklu siparişlerde “siparişler arasında geçen gün sayısı” gibi verilere göre mobil ticaret cirolarını arttırabilecek hamleleri aynı platform üzerinden alabilirsiniz.

Sonuç olarak; mobil uygulamalarda “mobil analytics” araçlarının kullanımı, dijital pazarlama performansının doğru ölçülmesi ve doğru yaklaşımların sergilenebilmesi için göz ardı edilmemesi gereken ve mobil ticarete adım atan tüm markalar için hayati öneme sahip konulardan birisidir.

Türkiye’de giderek büyüyen mobil ticaret uygulamalarında kısaca değinmeye çalıştığım dijital pazarlama araçlarını kullanarak işinize değer katacak sonuçlar elde edebilirsiniz.