Orhan KURULAN Menu

Mobil Analytics

Permalink:

Mobil Uygulamalarda Dijital Pazarlama Çalışmalarının Raporlanması

E-Ticaret kanalında raporlama ve analiz yaklaşımlarında Türkiye pazarı gelişme gösterirken, “mobil uygulama” alanında dijital pazarlama çalışmalarının raporlanması, en iyi araçların kullanılması ve doğru yaklaşımların belirlenmesi konusunda hala eksiklikler olduğunun farkında olduğumuz için bu konuya değinmek istedim.

(comments are closed)

Türkiye’de 2015 ve 2016 yıllarını elektronik ticaret çerçevesinde değerlendirirken beklentilerimizden birisi de mobil ticaretin daha da yaygınlaşması ve Türkiye pazarında olgunlaşmasıydı. Mobil ticarete ayrılan reklam bütçeleri, dünya genelinde her yıl toplam dijital pazarlama bütçesi içerisinde artmaya devam ederken, elbetteki dijital pazarlama çalışmalarının raporlanması, doğru araçların ve doğru yaklaşımların kullanılması mobil ticarette başarının anahtarlarından birisi haline geldi.

E-Ticaret kanalında raporlama ve analiz yaklaşımlarında Türkiye pazarı gelişme gösterirken, “mobil uygulama” alanında dijital pazarlama çalışmalarının raporlanması, en iyi araçların kullanılması ve doğru yaklaşımların belirlenmesi konusunda hala eksiklikler olduğunun farkında olduğumuz için bu konuya değinmek istedim.

Continue reading…